^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczym, rozwijająca zainteresowania dzieci oraz praca z dzieckiem zdolnym.

8.00-8.10 Poranne ćwiczenia gimnastyczne i taneczne. Przygotowanie do śniadaniaczynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.10-8.30 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.45-9.10 Zabawy na powitanie oraz integrujące grupę. Zabawa swobodna dzieci.

9.10-9.35 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawęprogramową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć./Zajęcia dodatkowe.

9.35-10.00 Swobodne zabawy w inspirowane zainteresowaniami dzieci.

10.00- 10.10 Czynności higieniczne w toalecie. Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie. Świętowanie urodzin dzieci.

10.10-10.40 Zabawa zorganizowana przez nauczyciela, zabawy kołowe /zajęcia dodatkowe.

10.40-11.40 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Wyjście na spacer, zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery tematyczne – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.40-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.00-12.30 Obiad. Realizacja zadań programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30-13.00 Zabiegi higieniczne. Relaks, oglądanie bajek, słuchanie słuchowisk i muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 13.10 Czynności higieniczne i toaletowe.

13.10-13.45 Zajęcia utrwalające wiedzę zdobytą podczas zajęć porannych. Zajęcia usprawniające pracę rąk. Praca indywidualna z dziećmi , zabawy ogólnorozwojowe.

13.45-14.15 Czynności higieniczne. Podwieczorek.

14.15-14.30 Popołudniowe czytanie bajek.

14.30-18.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami.