^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dogoterapia w przedszkolu – zajęcia z psem to coś nowego i ekscytującego dla dzieci. Spotkanie oraz wiedza przekazywana w trakcie jego trwania z pewnością zostanie w pamięci dzieci na długi czas. Dzięki obecności psa i na jego przykładzie łatwiej przedszkolakom przyswajać nową wiedzę.

Głównym celem zajęć, z udziałem psa jest:

  1. nauczenie dzieci bezpiecznego przebywania w obecności psa a przez to panowania nad swoimi emocjami i koordynacji ruchowej;
  2. nabycie umiejętności porozumiewania się z psem a dzięki temu empatii, szacunku do zwierząt, delikatności i opiekuńczości (odpowiedzialności za posiadane zwierzę);
  3. rozszerzenie swojej wiedzy na temat zwierząt i otaczającego je świata;
  4. przedstawienie dzieciom różnej tematyki w sposób interesujący i na długo zapamiętany.

Zajęcia z udziałem psa:

  1. wspomagają rozwój mowy,
  2. uczą koncentracji,
  3. prowadzą do wyciszenia zachowań lękowych,
  4. wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
  5. wspierają wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt.

 

zajęcia edukacyjne z pieskami