^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne- stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym.

8.00-8.15 Poranne ćwiczenia gimnastyczne i taneczne. Przygotowanie do śniadania- czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.15-8.45 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.45-9.15 Zabawa swobodna dzieci.

9.15-9.45 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

9.45-10.00 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie, urodziny dzieci.

10.00-10.30 Zabawa zorganizowana przez nauczyciela lub zajęcia dodatkowe.

10.30-11.30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Wyjście na spacer, zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

11.45-12.30 Obiad. Realizacja zadań programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30-13.00 Zabiegi higieniczne. Relaks, oglądanie bajek lub muzyki relaksacyjnej.

13.00 -13.45 Praca indywidualna z dziećmi w kartach pracy, rozwijanie sprawności manualnych, zajęcia dodatkowe, zabawy ogólnorozwojowe.

13.45-14.15 Czynności higieniczne. Podwieczorek.

14.15-14.45 Czytanie bajek.

14.45-18.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami.