^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wprowadzenie dziecka w świat literatury już od najmłodszych lat jest ważnym elementem wychowania przez sztukę, a także jednym z celów naszego przedszkola. W naszym przedszkolu kształtujemy nawyki stałego obcowania z książką, gdyż mamy świadomość, że wiek przedszkolny jest idealnym okresem w rozwoju dziecka do kształtowania nawyków czytelniczych i zainteresowania literaturą.

Zajęcia biblioteczne rozbudzają zainteresowania czytelnicze naszych przedszkolaków, przybliżają literaturę dziecięcą i są inspiracją do prac plastycznych.

 

Poprzez udział w zajęciach bibliotecznych, dziecko:

  • nabywa nawyku dbania o książki i szanowania ich;
  • chętnie odwiedza bibliotekę wiedząc, że może tu znaleźć nie tylko rozrywkę, ale i potrzebne informacje;
  • poznaje pojęcia - biblioteka, bibliotekarka, karta czytelnika;
  • potrafi zachować się w bibliotece zgodnie z jej regulaminem;
  • utrwala znajomość bajek;
  • wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu;
  • wzbogaca słownictwo;
  • rozwija swoje zainteresowania – literackie, przyrodnicze, geograficzne itp.;
  • nabywa umiejętności wyrażania swoich myśli, uczuć, przeżyć i opinii;
  • rozwija wyobraźnię;