^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Opłata stała  za jedno dziecko   450 złotych + 14 zł / dzień za wyżywienie (opłata stała za dwoje dzieci po 350zł)

W ramach opłaty stałej zapewniamy:
- realizację programu wychowania przedszkolnego z podręcznikami wydawnictwa Mac Edukacja " Odkrywam siebie" i " Nowe przygody Olka i Ady"
- realizacje zajęć dodatkowych:

  • język angielski z podręcznikami wydawnictwa Nowa Era ENGLISH PLAY BOX,
  • taniec
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia edukacyjne z psem
  • zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne
  • spotkania biblioteczne
  • kino
  • wycieczki
  • artykuły papiernicze

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie regulujemy do 5 dnia każdego miesiąca.

Po zgłoszeniu nieobecności dziecka nie naliczamy opłaty za wyżywienie od następnego dnia pracującego.