^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Opłata stała  za jedno dziecko   350 złotych + 9 zł / dzień za wyżywienie (opłata stała za dwoje dzieci po 250 zł) obejmuje: 

 • Realizację  programu obowiązkowego „Razem w przedszkolu” z podręcznikami
 • Realizację zajęć dodatkowych :
 • język angielski   ( 2 / tydzień )
 • rytmika ( 1 / tydzień )
 • akademia plastyczna ( 1 / tydzień )
 • zajęcia edukacyjno – rekreacyjne z psem ( 1 / 2 tygodnie )
 • spotkania biblioteczne ( 1/ miesiąc )
 • kino i teatr
 • Wycieczki
 • Artykuły papiernicze
 • Konsultacje z logopedą ( 1/ rok )
 • Konsultacje ze stomatologiem ( 1/ rok )
 • Przedszkole otwarte jest od 6:30 - 18:00

Uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu następuje do 5-tego każdego miesiąca.

J. angielski w grupie starszaków realizowany jest 3 razy w tyg a w pozostałych grupach 2 razy w tyg

 

aktualizacja z dnia 02-09-2015