^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bieżące Informacje z Naszego Przedszkola

Przyjmujemy dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, jak i posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.