^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zgłoś nieobecność

zgloszenie 150x150

Leki dla dzieci

Drodzy Rodzice przypominamy, że w przedszkolu nie ma możliwości podawania leków dzieciom.

Dziękujemy

 

copyright-trademark-logo

Śpiew jest jedną z podstawowych form ekspresji dziecka, a piosenka najprostszym utworem muzycznym, który dziecko jest w stanie przeżyć, zrozumieć, zapamiętać i odtworzyć. Dzięki różnorodności charakteru i nastroju śpiewanych piosenek wzbogaca się świat uczuć dziecka, kształtuje jego postawa estetyczna. Na prostym materiale śpiewanej piosenki dziecko jest w stanie zaobserwować rytm, metrum, dynamikę, linię melodyczną, budowę, charakter i  nastrój czyli to wszystko, co w przyszłości będzie podstawą świadomej percepcji utworu muzycznego. Teksty piosenek poszerzają wiadomości o świecie i otoczeniu, wzbogacają doświadczenie, rozwijają słownictwo dziecka, kształtują uczucia. Zbiorowy śpiew wzmacnia więź z grupą i uaktywnia dzieci nieśmiałe, zahamowane, które poprzez tą formę śpiewu nawiązują kontakt z rówieśnikami.

 

Śpiew wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny dziecka: wzmacnia aparat głosowy, rozwija klatkę piersiową, dotlenia organizm, wyzwala naturalną potrzebę ekspresji – wpływa korzystnie na system nerwowy.

wokal