^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Celem wychowania plastycznego w przedszkolu jest zapoczątkowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju możliwości twórczych dziecka oraz przygotowanie do twórczego działania.

 

Wychowanie plastyczne:

pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu, kształci aktywność myślową, pobudza wyobraźnię i wyzwala, inicjatywę twórczą,kształtuje osobowość oraz wzbogaca przeżycia, rozszerza horyzonty myślowei rozbudza potrzebę obcowania z dziełami sztuki, daje zadowolenie i radość płynącą, z wiary we własne siły, możliwości twórcze, uczy współistnienia w zespole ludzkim.

 

Zadania wychowania plastycznego w przedszkolu

Rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych. Uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości, na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch, przestrzeń. Zapoczątkowanie pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuki.

akademia plastyki