^powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bieżące Informacje z Naszego Przedszkola

nowa oferta

Przedszkole Niepubliczne „LWIĄTKO” prowadzi zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Realizujemy specjalistyczne programy terapeutyczne przy współpracy specjalistów.

 

Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO ” oferuje dzieciom :

 • Atrakcyjne formy zabaw i zajęć w bogato wyposażonych salach ( tablice multimedialne )
 • Realizację programu obowiązkowego z podręcznikami „ Ada i Olek” Mac Edukacja
 • Atrakcyjne artykuły papiernicze
 • Indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka
 • Miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację
 • Fachową opiekę
 • Zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku
 • Zabawę i relaksację w ogrodzie przedszkolnym
 • Spacery i wycieczki do miasta i do różnych ciekawych miejsc
 • Udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych
 • Wspaniałe bale karnawałowe i tematyczne
 • Udział w uroczystościach okolicznościowych

Udział w zajęciach dodatkowych

 • Język angielski
 • Dogoterapia
 • Joga
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Wokal
 • Akademia plastyczna
 • Spotkania biblioteczne
 • Spotkania historyczne
 • Spotkania muzyczne
 • Spotkania teatralne
 • Teatr KRAK – ART.
 • Kino WRZOS
 • Bogaty kalendarz imprez od tradycyjnych do awangardowych

 

Przedszkole Niepubliczne „ LWIĄTKO” oferuje rodzicom :

 • Wspieranie działań wychowawczych
 • Fachową opiekę nad dziećmi
 • Pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
 • Przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, zachowaniach i rozwoju dziecka
 • Udział w różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych i prezentacjach

 

Zapraszamy na stronę internetową : www.lwiatko.pl
Oraz na profil na Facebook’u : Przedszkole Niepubliczne Lwiątko Świecie